PRODUKTY

Zaloguj się...1. Czyszczenie podłogi zaolejowanej na biało.


2. Czyszczenie i pielęgnacja podłogi olejowoskowanej.


3. Nakładanie olejowosku.


4. Miejscowa naprawa podłogi .


5. Miejscowa naprawa podłogi zaolejowanej na kolor.


6. Czyszczenie i pielęgnacja zaolejowanych tarasów drewnianych.


7. Zastosowanie szpachli obrotowej.